Kursus B1

Nyheder Kurser Materialer

Startside
Indhold
Links

"Fra græsk og latin til dansk og andre folkesprog" (Sten Ebbesen)

Fag: Græsk, Latin og Almen Sprogforståelse

Afvikles typisk som endagskursus, hverdage kl. 13-17

På kurset vises med eksempler på:
– hvordan græske ord, især af videnskabelig art, er blevet overført til latin, og hvornår dette er sket.
– principperne for latinsk orddannelse, og hvordan hvordan en række vigtige latinske suffikser overføres til de folkesprog der undervises i på gymnasierne: dansk, tysk, engelsk, fransk, italiensk og spansk
– hvordan der stadig dannes nye “latinske” låneord på folkesprog, fx aktionere efter et potentielt *actiōn-āre, som er afledt af det eksisterende actio i dettes folkesproglige form (da. aktion).
– hvordan en række af vore danske ord, som ikke på overfladen røber deres latinske oprindelse, dog er gengivelser af latinske ord (con-sci-ent-ia → sam-vit-tig-hed osv.)
Der demonstreres endvidere materiale, som også kan anvendes i forbindelse med latin-delen i AlmSpr: "­orddannelse i sproghistorisk sammenhæng, herunder stammer og affikser, græsk i latin og latin i de moderne europæiske sprog, herunder videnskabssprog, ­sprog og kultur, herunder domæner, bevidsthedshistorie, kulturbetinget betydningsindhold, oversættelsesproblematik."
 

Materialer til dette kursus

horizontal rule

AFLYST!!

Kurset afvikles 18. august 2005 13:00 - 17:00

Sted: N. Zahles Gymnasieskole Nørre Voldgade 5-7, 1358 Kbh. K

Lokale: "Zahlen"

Skolens kontaktperson: Gudrun Haastrup email gah@zahle.dk

Koordinator:  Christian Troelsgaard

Tilmeldingsfrist 15. august 2005 AFLYST!!

Tilmeldingsurl mailto:troelsg@hum.ku.dk

Pris: 200 kr.

Betaling på selve kurset. Oplys navn, skole og fag i tilmeldingsmailen.


Send e-mail til troelsg@hum.ku.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 09-06-2008