Borchs Kollegium : Gruppefotos mellem 1860 og 1931, som de lå på kollegiet i 2007.

Index

ca. 1860:	foto 12 = 17
1861:		foto 27 (Elers), foto 29 (Elers)
1862?: 		foto 6 = 25
1865: 		foto 4 = 23, foto 22 = 28
1860-erne:	foto 26 (Elers)
1877/78: 	foto 8 = 15
1880: 		foto 3
1886: 		foto 1
1889: 		foto 7 = 9
ca. 1890-93:	foto 10
1892: 		foto 2
1898: 		foto 5
1901:		foto 11
1903 eller før:	foto 24
1903:		foto 16
1907:		foto 13	(huset set fra haven)	
1907:		foto 14	(gruppebillede)
1908:		foto 21
1918:		foto 19
1926:		foto 20
1931:		foto 18
1941:		fotos ”jub41-”


Alumners navne anføres, som de er skrevet på billederne; supplementer (i
parentes) er fra alumnelisten. Når der er modstrid, følges de håndskrevne
navne, i reglen stiltiende. Titler anføres ikke. Ulæselige dele af navne
er i [kantede parenteser].

Se også:

Navneindeks

Beskrivelser af billederne i nummerorden

Adgang til alle scans af billederne i nummerorden

-------------------------------------------------------------------------

ca. 1860 : #012 = #017. -- Her vises #017.

017-small2.jpg

-------------------------------------------------------------------------

1861 : #027 (Elers), #029 (Elers).

#027
027-small2.jpg
#029
029-small2.jpg

-------------------------------------------------------------------------

1862 : #006 = #025. -- Her vises #025.

025-small2.jpg

Yderst th. formodentlig L. F. A. Wimmer (philol., 693). Jvf. #004 (1865).
I døren P. Aagesen, portner 1846-67 (Mondrup 1943, 43; er også med på #004.)

------------------------------------------------------------------------- 

1865 : #004 = #023. -- Her vises #023. Initialerne står på #004.

023-small2.jpg
 
Stående (fra venstre):

Th.= Th. G. Thomsen (polyt., kem., 691)
K.= [1]
G.= H. M. Gemzøe (philol., 697) eller ?
Mangler initial
M.= Peder Madsen (theol.,  708)
V.= P. R. Volf (theol., 707) 
D.= F. P. I. Dahl (theol., 698)
H.=? (er det en alumne?)
Kr.= H. A. Krarup (philol., 700) eller Chr. Krarup (math., med., 711)
Mangler initial
W.= A. Winding (theol., 710)
A.= portner P. Aagesen, jvf. #006.

Siddende bagerst (fra venstre):

Z.= F. Zeuthen (theol., 709) eller ?
K.= [1]
H.= H. P. Holst (theol., 712)
S.= [2]
S.= [2]
G.= H. M. Gemzøe (philol., 697) eller ?

Siddende eller liggende forrest:

J.= C. H. E. Jacobi (theol., 714)
L.= ? 
K.= [1]
Z.= F. Zeuthen (theol., 709) eller ?
S.= [2]
W.= L. F. A. Wimmer (philol., 693) [3]


[1] K.= H. F. C. Kiærschou (bot., 692) eller E. F. Koch (theol., 706)
eller H. A. Krarup (philol., 700) eller Chr. Krarup (math., med., 711)

[2] S.= Ernst Schebel (theol., 715); eller V. C. Schousboe (theol., 704)
eller ?

[3] Denne alumne forekommer på 1862-fotoet og kan derfor ikke være A.
Winding (cand. theol.; 710).

-------------------------------------------------------------------------

1865 : #022 = #028. -- Her vises #022.

022-small2.jpg

-------------------------------------------------------------------------

1860-erne : #026 (Elers). 

026a-small2.jpg

-------------------------------------------------------------------------

1877-78 (august 1877-maj 1878) : #008 = #015. Her vises #008.

008a-small2.jpg

Stående (fra venstre):

P(oul) Sveistrup (theol., jur., 754)
H. (I.) Levinsen (theol., 764)
L(udv.) Petersen (math., 774)
Hanne
Mad(am) Petersen [1]
C. (F. J.) Wegener (theol., 785)
Th. (L.) Levinsen (theol., "Kateket", 779)
J. (T.) Lorenzen (polyt., kem., 780)
(E. C. N.) Barfoed (theol., 769) ("Insp.")
G. Hage ("cand.polyt.", =?)
"Hansen (Collegiets Karls Stedfortræder)"

Siddende (fra venstre):

V. Bloch (theol., 771)
J. (H.) Beyer (theol.,  783)
H(other F.) Hage (theol., jur., 762)
A. (V. C.) Kjølhede ("Kateket", 784)
N. (C. A.) Pedersen (philol., 782)
O. G. Petersen (bot., 776)
P. L. Ipsen (theol., 772)
E. Jacobæus (philol., 786)

"Mangler":

J. Th. Jensen (philol., 777)


[1] Andresine Petersen, portnerske 1877-83 som enke, jvf. #003 (1880).

-------------------------------------------------------------------------

1880 (antagelig juni-september) : #003

003a-small2.jpg

Stående (fra venstre):

(H. A. E. O.) Busch (theol., 802)
Andresine Petersen [1]
Julius Friis Hansen (theol., 803)
F(r.) C. Krarup (theol., 792):
Harald Rasmussen (theol., 789)
J. (H.) Beyer (theol., 783)
Johanne Henriksen
(H.) S. Sørensen (theol., 798)

Siddende bagerst (fra venstre):

J. (J.) E. Boesen (fil., 799)
Joh. (T.) Lorenzen (polyt., kem., 780) 
C. T. Bartholin (bot., 793) ("T": "F""i alumnefort., fejlagtigt)
Ad(olf) C. Meyer (math., 804)
N. (C. A.) Pedersen (philol., 782)
Kr. Rasmussen (theol., 794) 
V. D. Blædel (theol., 800)

Siddende forrest:

Hans (P. H.) Hansen (philol., 796)
Jac. S. F(ibiger) Jørgensen (theol., 801)


[1] Andresine Petræa Petersen, portnerske 1877-83,
jvf. Mondrup 1943, 43.

-------------------------------------------------------------------------

1886 : #001

001a-small2.jpg

Stående (fra venstre):

M. (D.) Jepsen (theol., 834)
(K. F.) H(einr.) Kissmeyer (theol., 824)
(C.) V(ilh.) J. Balslev (theol., 819)
Fr. Weilbach (fil., 830)
L(udv.) Glahn (theol., 840)
J(ul.) C(hr.) Petersen (polyt., kem., 841)
A. (F.) Sodemann (fil., 829).

Siddende bagerst (fra venstre):

C. (C.) Raunkjær (bot., 821)
Hans Christensen (math., 835)
Chr. (S.) Blinkenberg (fil., 814)
Hans (T.) Olrik (theol., 839)
H. F. Feilberg (theol., 836)
N. C. Stage (theol., 842)

Siddende forrest:

Fr. Sodemann (=?, cf. 829)

-------------------------------------------------------------------------

1889 oktober : #007 = #009. -- Her vises #007. Navnene står på #009.

007a-small2.jpg

Stående (fra venstre):

Hjalmar Jensen (bot., 853)
N. C. Stage (theol., 842)
L. P. Larsen (theol., 852)
L(udvig) Glahn (theol., 840)
Mathilde
Portner Hemmingsen
H. F. Feilberg (rip., "theol.", 836)
Madam Hemmingsen
S. F. Willemsen (fil., 849)
J. U. Plesner (theol., 828)
[L. J.] Moltesen (theol., 855)
"Bagger, Karl"
V(iggo) Obel (theol., 854)

Siddende (fra venstre):

F. F. Munck (theol., 848) 
(C.) V(ilh. J.) Balslev ("Ripensis", theol., 819; udflyttet 1886)
H(ans?) Christensen (math., 835)
Hans Hemmingsen
A. (F.) Sodemann (fil., 829)
Jul. (Chr.) Petersen (kem., 841)
J. M. Hertz (theol., 856)
J. P. Bang (theol., 850)

-------------------------------------------------------------------------

ca. 1890-1893 : #010

010-small2.jpg

-------------------------------------------------------------------------

1892 marts-maj : #002

002-small2.jpg

Stående (fra venstre):

F[re]derik J. H. Olsen (fil., 851; efternavn senere Orluf)
J. P. Jepsen (theol., 859)
Chr. Th. Lund (theol., 865)
Erik (J.) Christensen (theol., 866)
C. C. Sørensen (=?) [1]
Portner Hemmingsen og hustru samt to kvinder, alle unavngivne
Joh. (U.) Plesner (theol., 828)
N. Guldbrandsen (math., 861)

Siddende (fra venstre):

[J.P.] Bang (theol., 850)
H. C(hr.) Bang (theol., 869)
J. Oskar Andersen (theol., 867)
Unavngiven pige
J. Lange (fil., 862)
S. (F.) Willemsen (fil., 849)
Ludvig Beck (theol., 868)
Unavngivet barn
L. (J.) Moltesen (theol., 855)
Fr. Edv. Lundsgaard (theol., 858)
Dines Andersen (fil., 864)


[1] Den eneste alumne med dette efternavn i perioden
er S. P. L. Sørensen (kem., 860). Initialerne i
underskriften er imidlertid tydeligvis "C. C."

-------------------------------------------------------------------------

1898 : #005

005a-small2.jpg

Stående (fra venstre):

O. (Chr.) Krarup (theol., 904)
(J. K.) Bruun (theol., 903)
(K. K.) Obel (theol., 899)
(D.) Eiler (rip., 907)
Chr. Jensen (theol., 896)
(C. Chr.) H. (C.) Nielsen (fil., 890)

Siddende (fra venstre):

(R. L.) Sewerin (theol.; 900)
(E. L.) Starup (theol., 898)
N. (E. K.) Hartz (bot., 888)
(H. L.) Federspiel (theol., 902)
(A. V.) Schmidt (fil., 906)
P. R. Petersen (math., 897)
(E. Chr. S.) Biilmann (kem., 905)

-------------------------------------------------------------------------

1901, senest maj : #011

011-small2.jpg

Stående bagerst (fra venstre):

Knud Heiberg (theol., 916)
A. A. Vedel (rip., 919, indflyttet 14. jan. 1900)
J. Herm. Christensen (kem., 914)
Kn. (K.) Obel (theol., 899)

Stående forrest (fra venstre):

Unavngiven
O. C(hr.) Krarup (theol., 904, udflyttet 1898, igen indflytttet 15. jan. 1901)
I(?). C. Pedersen" (=?)	-- ikke F. G. Petersen (fil., 894, udflyttet okt. 1900)
			-- ikke 897 P.R. Petersen
E. Larsen (bot., 910)
Marius Sørensen (=?)
Augustinus Poulsen (rip., 918)

Siddende (fra venstre):

(J. K.) Bruun (theol., 903)
(Chr. E. N.) Glarbo (theol., 913, udflyttet 12.maj 1901)
H. (H. A.) Bertelsen (fil., 912)
Unavngiven
Unavngiven, portneren?
(H. L.) Federspiel  (theol., 902)


De unavngivne kan være:

P. R. Petersen (math., 897;  7/10 1896-15/10 1901)
C. V. T. Nielsen (fil., 917; 14/3 1900-nov. 1902)
M. Vibæk (fil., 920; 5/12 1900-22/12 1902)
E. Eriksen (theol., 921; 5/6 1901-maj 1902)
A. Møller (theol., 922; 5/6 1901-15/3 1903)

-------------------------------------------------------------------------

1903 eller før : #024

024-small2.jpg

-------------------------------------------------------------------------

1903 maj-oktober : #016

016-small2.jpg

Stående (fra venstre):

(F. V. E.) Hoffmann (fil., 930)
H. Boisen (fil., 931)
P. (P.) Jørgensen (theol., 923)
C. (J.) Ludvigsen (theol., 934)
L. Müller (fil., 929)
Peter Vedel (=?, jvf. 919)
H. Hansen (theol., 933)
C(hr.) Ingerslev (theol., 927)
A. (A.) Vedel (rip., 919)
J. Herm. (?) Christensen (kem., 914) 

Siddende (fra venstre):

(F.) Vilh. (R.) Jespersen (theol., 932)
(Chr. E. N.) Glarbo (theol., 913)
Knud Heiberg (theol., 916)
Erik (N.) Holch (theol., 925) -- "Holck" i alumnelisten
Fr. (C. P.) Elvang (math., 924)
Einar Larsen (bot., 910)

-------------------------------------------------------------------------

1907 marts-september : #013

013-small2.jpg

Siddende i vinduerne (fra venstre):

Th. (A.) Berg (theol., 949)
Hj. V. Elmquist (theol., jur., 941)
J. Mousten (theol., 945)

Stående i haven og i stueetagens vinduer (fra venstre):

E. Bondo (theol., 948)
H. Boisen (fil., 931)
Chr. Er. Otterstrøm (theol., 946)
P. Boysen Jensen (bot., 937)
A. Mollerup (theol., 944)
P. P. Jørgensen (theol., 923)
H. (G.) Kayser (theol., 951)

-------------------------------------------------------------------------

1907 marts-september : #014

014-small2.jpg

Stående (fra venstre):

Th. (A.) Berg (theol., 949)
Vald. de F(ine) Olivarius (theol., 947)
Hjalmar V. Elmquist (theol., jur., 941)
Jens Rosenkjær (kem., 940)
P. Boysen Jensen (bot., 937)
J. Mousten (theol., 945)
H. Boisen (fil., 931)
Chr. Er. Otterstrøm (theol., 946)
P. P. Jørgensen (theol., 923)
Harald (G.) Kayser (theol., 951)

Siddende (fra venstre):

Emil Bondo (theol., 948)
(L.) Viggo (H.) Madsen (math., 950)
Unavngiven kvinde (portnersken?)
Unavngiven kvinde (portnerdatter?)
A. Mollerup (theol., 944)
Fr. (V. E.) Hoffmann (fil., 930)

-------------------------------------------------------------------------

1908 : #021

021-small2.jpg

Underskrifter:

(L.) Viggo (H.) Madsen (math., 950)
Jens Mousten (theol., 945)
K. (Chr. B.) Bredsdorf[f] (fil., 952)

-------------------------------------------------------------------------

1918 marts-april; muligvis Oles fødselsdag : #019

019-small2.jpg

Stående (fra venstre):

Th. Neergaard (=?, jvf. 996)
(N.) Ove Nielsen (rip., theol., 1005)
Jens (S.) Nørregaard (theol., 989)
(N. P.) Chr. Nielsen (theol., cand. mag., 1003)
Povl Otzen (theol., 1000)
Ejnar Johs. Poulsen (theol., 994)
C(hr.) M. Neergaard, stud. mag. (fil., 996)
N. H. Søe (theol., 1006)
C. F. Wiese (stud. mag., 1013)

Siddende (fra venstre):

A. F. Andersen (math., 991)
Helmer Rosting (theol., 1007)
Laura Hansen
L. P. Mortensen, Portner, & Hustru
Sv. Bruun (fil., 1011)
Knud Harder (theol., 999)
Kr. Krarup (rip., theol., 1008)
S(kat) R(ørdam) Clausen (theol., 1009)

-------------------------------------------------------------------------

1926 juni : #020

020-small2.jpg

Stående (fra venstre):

(J.) Kjeld Jensen (theol., 1045)
H. (M.) Mølholm Hansen (bot., 1047)
Knud (S.) Bang (theol., 1044)
C. L. Henrichsen (hist., 1038)
Sig. (J.) Petersen (theol., 1035)
C. O. Bøggild Andersen (hist., 1052)
C. Olesen Larsen (theol., 1054)
H. O. C. Bang (theol., 1041)

Siddende (fra venstre):

Kai Gyring (fil., 1051)
(J.) P. (K.) Bang Jensen (theol., 1046)
L. P. Mortensen (portner)
Fru J. Mortensen
Svea Willumsen
P. Kyst (theol., 1048)
S. A. (F.) Abrahams (theol., 1050)

-------------------------------------------------------------------------

1931 maj : #018

018-small2.jpg

Stående bagerst (fra venstre):

Kr. Eskildsen (rip., theol., 1078)
C. Møller (math., 1068)
Sv. Jespersen (fil., 1080)
V. Berg (theol., 1077)
A. (P. M.) Maarbjerg (theol., 1079)

Stående forrest (fra venstre):

H. (C. K.) Hald (rip., theol., 1072)
Th. Bjerge (kem., 1075)
K. A. Andersen (theol., 1073)
L. Bentzen (theol., 1059)
K. Grønbech (fil., 1064)
S. E. Krause Jensen (theol. (cand. mag.), 1074)
J. Iversen (bot., 1058)
(P.) V. Høier Johansen (theol., 1076)

Siddende (fra venstre):

H. P. Marcussen (theol., 1060)
H. Bruun (hist., 1065)
Fru Mortensen
Hr. Mortensen (portner)
Nanny Willumsen
A. Nyholm (theol. (cand. mag.), 1070)

-------------------------------------------------------------------------
Thu Jul 23 11:26:33 CEST 2015. 
Personnavne ved +JS Jesper Svenningsen og +FSP Fritz Saaby Pedersen.
-------------------------------------------------------------------------