<< Til forsiden

Borchs signet; det ville være rart med et bedre billede
Borchs segl

bomærke
Et bomærke

   

Kollegiets bomærke

er emblemet fra Borchs signet. Signetet kendes kun fra seglet under Borchs testamente. Det er her gengivet fra Maars Mindeskrift s. 146; højden af billedfeltet er knap 1 cm. Motivet er "en drage, som breder sine vinger ud imod solens stråler, ligesom han vilde snappe dem op" (Thurah s.358). Det har indgået i bomærket lige siden kollegiets begyndelse. Oprindelig anvendtes bomærket mest som forsidevignet på kollegiedisputatserne, hvor det findes i mange udførelser. Et album over nogle forskellige typer kan findes her.

Det er ikke indlysende, hvad emblemet skal symbolisere, og allerede i samtiden forsøgte man at tolke det. Bevaret er Dithmar Bullichs vers fra 1696, hvor det beskrives som følger:

"Vi ser solen og en drage, som giver sig hen til den. Dragen bliver ligesom frugtbargjort af den ild, som solen laver. Her skal kemikeren søge de vises sten. Solen skal betegne guld, dragen sølv; Phoebus (=solen) laver begge dele. Dragen frembringer ingenting undtagen ved solens hjælp; den, der savner guldet, kan heller ikke frembringe noget, hvis ikke solen har strålet".

En moderne fortolkning af emblemet som alkymistisk symbol er givet andetsteds af Erik A. Nielsen. Af samme forfatter findes her en fortolkning beregnet til fællessang.


Sun Oct 1 17:48:50 CEST 2000